Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Södermöreskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Södermöreskolan

Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.

Vision och mål på Södermöreskolan

Information om Södermöreskolans vision och mål för skolan

Värdegrund på Södermöreskolan

Nyckeln till ett bra förebyggande arbete och för att skapa en god arbetsmiljö ärdet goda ledarskapet.