Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Södermöreskolans organisation

Rektor är chef och ytterst ansvarig för verksamheten på skolan. Biträdande rektor, Hanna Klingstedt, har – på delegation från rektor – huvudansvaret för frågor som gäller elevstöd och elevvård.

Lärarna är organisatoriskt indelade i tre arbetslag som ansvarar för fyra klasser var. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare med ansvar enligt särskild uppdragsbeskrivning.

Skolan har en ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor, de
tre arbetslagsledarna och en representant från elevhälsan. Ledningsgruppen
träffas varje vecka.

Till Södermöreskolans organisation hör också det elevhälsateam, bestående av kuratorer och skolsköterskor som arbetar åt samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel.

Skolbibliotekarie är Sabina Larsson. På skolan har vi två vaktmästare med ansvar för Ljungbyholmsskolan och Södermöreskolan.

Sist men inte minst har vi spindeln i nätet, vår skolsekreterare Christina Wallin-Nilsson.

Fler sidor inom om södermöreskolan

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Södermöreskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Publicerad: 29 maj 2017