Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Om Södermöreskolan

På Södermöreskolan arbetar vi för att skapa en glad och trygg skola präglad av öppenhet och respekt, en positiv och naturlig mötesplats
mellan ungdomar och vuxna. Detta arbete syftar även till en god arbetsmiljö, fri från kränkningar och mobbning.

I våra elevgrupper jobbar vi medvetet med gruppdynamik. Likväl som våra elever skall stärkas i sin utveckling som individer skall de samtidigt lära sig att fungera i ett sammanhang med andra, vilket inkluderar att kunna samarbeta med alla i en grupp eller klass.

Att förhålla sig till helheter och sammanhang är en naturlig del av skolarbetet för såväl lärare som elever på Södermöreskolan. Därför väver vi ofta ihop läro- och kursplanerna med ämnen och ämnesområden integreras. Tematiska och ämnesövergripande arbeten är regelbundna inslag i undervisningen. Integrerade i skolans fräscha lokaler finns både bibliotek och fritidsgård. För fotbollsintresserade elever erbjuder vi en särskild fotbollsinriktning.

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Södermöreskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Södermöreskolan

Södermöreskolans omgivning och lokaler