Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vår nya e-valskurs "Nu och Då"

Bild

20 elever i år 8 och 9 har sökt och fått möjligheten att läsa vår nya e-valskurs; "Nu och Då". Eleverna läser kursen varannan tisdag fm under hela läsåret.

I kursen får eleverna möta berättelser och övningar om personer och händelser i historien, främst från Andra världskriget och Förintelsen. Vi arbetar med innehållet genom att ha olika diskussions- och skrivuppgifter, kreativa övningar och samarbetsuppgifter kopplat till innehållet.

Varje lektion har ett eget tema. Eleverna utmanas i sina egna tankar och de tränas i att sätta ord på sina tankar och känslor. Målet är att eleverna bättre ska förstå sina egna och andra människors tankar, känslor och idéer. Vi jobbar för att elevernas förmåga att göra självständiga val ska öka.

Till våren kommer vi att åka med eleverna till Polen för att fördjupa våra kunskaper.

Publicerad: 26 september 2018