Prov och läxhjälp

På Smedbyskolan får eleverna möjlighet att göra sina läxor, ta igen förlorad undervisning eller träna extra på svåra moment på den fokustid som finns schemalagd på fast tid i elevernas klasschema.

Då finns behöriga lärare på plats för att stödja eleverna i kunskapsutvecklingen.

Alla elever har med stigande ålder möjlighet att påverka hur man helst vill genomföra sina prov. Vi organiserar läxor och prov så att elevens arbetsbörda blir jämnt fördelad över veckans dagar.

Det finns alltid möjlighet att tillsammans med ämneslärare se över ytterligare tillfällen till extra arbetstid i olika ämnen. Vi erbjuder även lovskola för de högre årskurserna med undervisning på skolan under sportlov, påsklov och sommarlov.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på smedbyskolan

Fritidshem på Smedbyskolan

Smedbyskolans fritidshem

Sjukanmälan på Smedbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Betygsättning på Smedbyskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Dokument och blanketter på Smedbyskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Vår matsedel - Smedbyskolan

Här hittar du matsedeln för Smedbyskolans elever.

Läsårstider och schema på Smedbyskolan

Information om Smedbyskolans schema och årsplanering

Tidtabeller bussturer

Tidtabeller för bussturer

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021