Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Prov och läxhjälp

På Smedbyskolan får eleverna möjlighet att göra sina läxor, ta igen förlorad undervisning eller träna extra på svåra moment på den fokustid som finns schemalagd på fast tid i elevernas klasschema.

Då finns behöriga lärare på plats för att stödja eleverna i kunskapsutvecklingen.

Alla elever har med stigande ålder möjlighet att påverka hur man helst vill genomföra sina prov. Vi organiserar läxor och prov så att elevens arbetsbörda blir jämnt fördelad över veckans dagar.

Det finns alltid möjlighet att tillsammans med ämneslärare se över ytterligare tillfällen till extra arbetstid i olika ämnen. Vi erbjuder även lovskola för de högre årskurserna med undervisning på skolan under sportlov, påsklov och sommarlov.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på smedbyskolan

Fritidshem på Smedbyskolan

Dörbyskolans fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Åbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Åbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Läsårstider och schema på Smedbyskolan

Information om Dörbyskolans schema och årsplanering

Tidtabeller bussturer

Tidtabeller för bussturer

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021