Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar ht 2021 och vt 2022

Dessa lov- och studiedagar gäller för Smedbyskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Hösttermin 2021

18 oktober (studiedag)

Vårtermin 2022

11 januari (studiedag)
21 mars (studiedag, stängningsdag fritidshem och förskola)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på smedbyskolan

Fritidshem på Smedbyskolan

Smedbyskolans fritidshem

Sjukanmälan på Smedbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Betygsättning på Smedbyskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Dokument och blanketter på Smedbyskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Prov och läxor på Smedbyskolan

Information om nationella prov på Smedbyskolan

Vår matsedel - Smedbyskolan

Här hittar du matsedeln för Smedbyskolans elever.

Tidtabeller bussturer

Tidtabeller för bussturer

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021
Publicerad: 2 juli 2021