Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar ht 2021 och vt 2022

Dessa lov- och studiedagar gäller för Smedbyskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Hösttermin 2021

18 oktober (studiedag)

Vårtermin 2022

11 januari (studiedag)
21 mars (studiedag, stängningsdag fritidshem och förskola)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på smedbyskolan

Fritidshem på Smedbyskolan

Dörbyskolans fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Åbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Åbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Smedbyskolan

Information om nationella prov på Smedbyskolan

Tidtabeller bussturer

Tidtabeller för bussturer

Publicerad: 2 juli 2021