Välkommen till ett nytt läsår på Smedbyskolan

Måndag 23 Augusti är det äntligen dags för skolstart.

 • Eleverna som börjar förskoleklass samlas utanför lokalerna klockan
  halv nio där sedan pedagogerna inleder dagen.
 • Elever i 1A – ert klassrum är placerat mot fotbollsplanen och
  utanför finns bland annat ett pingisbord. Första dagen möter lärare
  upp vid det. För 1B är klassrummet är placerat på vänster sida av
  skolan och utanför finns bland annat basketkorgen som vi kallar
  bläckfisken. Första dagen möter läraren eleverna där.
 • Elever i årskurs 2 och 3 börjar sin skoldag klockan 8.10 i sina
  klassrum.
 • Elever i årskurs 4 träffar sina mentorer på skolgården.
 • Elever i årskurs 5 och 6 är välkomna till sina klassrum.
 • Elever i årskurs 7 möts upp av kontaktlärarna på parkeringen vid
  skolan klockan 8.10 och går därefter till respektive hemklassrum.
  Den första skoldagen spenderas tillsammans med kontaktlärare.
  Dagen innehåller bland annat information, utdelning av busskort,
  schemautdelning samt skåpstilldelning.
 • Elever i årskurs 8 och 9 börjar klockan 12.00. Ni är välkomna att äta
  lunch från klockan 11.30.
Publicerad: 2 juli 2021