Sjukanmälan

Du som vårdnadshavare kan enkelt anmäla till skolan när ditt barn är sjukt via SMS, telefon eller EdWise. För att SMS-tjänsten ska fungera måste du först, via Edwise, meddela ditt mobilnummer till den skola där ditt barn går.

Fler sidor inom särskolan oxhagsskolan och tullbroskolan

Elev och vårdnadshavare

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Publicerad: 7 mars 2018