Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Skolskjuts

Hur eleverna på Särskolan tar sig till skolan är lite olika. En del åker buss, andra blir skjutsade av föräldrar, cyklar eller går till skolan.

Dock åker de flesta av Särskolans elever vad som kallas ”särskild skolskjuts” (taxi eller taxibuss) till och från skolan. De elever som har behov av samma slags resa till eller från fritidshemmet eller korttidstillsynen åker färdtjänst.

Fler sidor inom om oxhagsskolan och tullbroskolan

Kontakta Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Kontaktuppgifter till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Personal

Information om vilka som arbetar på särskolan

Skolan och dess omgivning

Grundsärskolans geografiska läge på Oxhagsskolan och Tullbroskolan ger en närhet till såväl stad och kultur

Ämneslärare

Lista över alla ämneslärare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Senast uppdaterad: 20 juni 2018
Publicerad: 7 mars 2018