Särskolan Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Välkommen till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Särskolan i Kalmar har c:a 60 elever, fördelade på två skolor, Oxhagsskolan och Tullbroskolan.

På Oxhagsskolan går företrädelsevis grundsärskolans yngre elever samt elever i årskurs 1-9 som följer träningsskolans kursplaner. På Tullbroskolan går eleverna i mellanstadiet och högstadiet.

Kontakta Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Läsår 2020/2021

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar

  • 17 september studiedag
  • 26-30 oktober höstlov 

Vårtermin 2021

  • 7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar

  • 22-26 februari sportlov
  • 16 mars studiedag
  • 6-9 april påsklov
  • 14 maj lovdag

Elev och vårdnadshavare

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Nyheter

Evenemang