Särskolan Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Välkommen till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Särskolan i Kalmar har c:a 60 elever, fördelade på två skolor, Oxhagsskolan och Tullbroskolan.

På Oxhagsskolan går företrädelsevis grundsärskolans yngre elever samt elever i årskurs 1-9 som följer träningsskolans kursplaner. På Tullbroskolan går eleverna i mellanstadiet och högstadiet.

Kontakta Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Läsårstider för läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019
20 augusti – 20 december

Lovdagar/studiedagar
19 september (studiedag)
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44)
28 oktober är samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårterminen 2020
8 januari – 12 juni

Lovdagar/studiedagar
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

Elev och vårdnadshavare

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang