Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Särskolan Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Välkommen till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Särskolan i Kalmar har c:a 60 elever, fördelade på två skolor, Oxhagsskolan och Tullbroskolan.

På Oxhagsskolan går företrädelsevis grundsärskolans yngre elever samt elever i årskurs 1-9 som följer träningsskolans kursplaner. På Tullbroskolan går eleverna i mellanstadiet och högstadiet.

Kontakta Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Läsårstider för läsåret 2019-2020
Vårterminen 8 januari – 12 juni 2020

17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

 

Läsårstider för läsåret 2020-2021

Hösttermin 18 augusti - 18 december 2020
Studiedag 17 september
Höstlov 26-30 oktober

Vårtermin 7 januari - 11 juni 2021
Sportlov 22-26 februari
Studiedag 16 mars
Påsklov 6-9 april
Lov 14 maj


Elev och vårdnadshavare

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Nyheter

Evenemang