Skolan och dess omgivning

Grundsärskolans geografiska läge på Gröndal och Tullbro ger en närhet till såväl stad och kultur som natur och friluftsliv, vilket ger oss unika möjligheter att använda närmiljön i undervisningen.

Tullbro

På Tullbro har vi en grundsärskola med elever mellan årskurs 3 -9. Vi har fem klasser med 3-8 elever i varje klass. Undervisningen är individuellt anpassad till varje elev. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn

Gröndal

På Gröndal har vi en grundsärskola. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har sex klasser med 3-6 elever i varje klass. Undervisningen är individuellt anpassad till varje elev.

Fler sidor inom om gröndal och tullbro

Kontakta Gröndal och Tullbro

Kontaktuppgifter till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Personal

Information om vilka som arbetar på särskolan

Skolskjuts

Information om skolskjuts på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Ämneslärare

Lista över alla ämneslärare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Publicerad: 25 januari 2018