Ämneslärare

Ämneslärare på Tullbroskolan

Hem- och konsumentkunskap samt vardagsaktiviteter:
Solbritt Rosengren

Trä- och metallslöjd samt estetisk verksamhet:
Mats Malmberg

Textilslöjd samt estetisk verksamhet:
Barbro Lindén

Musik samt estetisk verksamhet:
Karin Gardmar Erixon

Bild samt estetisk verksamhet:
Anette Sandén

Idrott och hälsa samt motorik:
Victor Bohman

Ämneslärare på Oxhagsskolan

Trä- och metallslöjd:
Anette Sandén

Textilslöjd:
Anette Sandén

Estetisk verksamhet:
Chia Andersson

Musik:
Karin Gardmar Erixon

Idrott:
Victor Bohman

Motorik:
Victor Bohman

Hem- och Konsumentkunskap:
Eva Arnerlind Lind

Fler sidor inom om gröndal och tullbro

Kontakta Gröndal och Tullbro

Kontaktuppgifter till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Personal

Information om vilka som arbetar på särskolan

Skolan och dess omgivning

Grundsärskolans geografiska läge på Oxhagsskolan och Tullbroskolan ger en närhet till såväl stad och kultur

Skolskjuts

Information om skolskjuts på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Senast uppdaterad: 7 september 2018
Publicerad: 25 januari 2018