Om Gröndal och Tullbro

Särskolan i Kalmar tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9 i såväl grundsärskola som träningsskola.

Särskolan har åldersblandade klasser vars sammansättning sker utifrån elevernas förmåga och förutsättningar. Särskolans verksamhet bygger på undervisning i mindre grupper där tydliggörande pedagogik och hög grad av individuell anpassning är framträdande drag.

För att göra skolan och undervisningen tillgänglig för eleverna arbetar Särskolan ständigt med anpassningar, både på skolnivå och individnivå. Dels handlar tillgänglighet om att göra den fysiska miljön tillgänglig, men en stor del är personalens kunskap, bemötande och förhållningssätt. Inom en överskådlig framtid kommer Särskolan få nya lokaler, och då är tillgänglighet ett av de högst prioriterade målen.

Kontakta Gröndal och Tullbro

Kontaktuppgifter till Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Personal

Information om vilka som arbetar på särskolan

Skolan och dess omgivning

Grundsärskolans geografiska läge på Oxhagsskolan och Tullbroskolan ger en närhet till såväl stad och kultur

Skolskjuts

Information om skolskjuts på Oxhagsskolan och Tullbroskolan

Ämneslärare

Lista över alla ämneslärare på Oxhagsskolan och Tullbroskolan