Fritidshem och korttidstillsyn

Särskolan i Kalmar har ett fritidshem på respektive plats.

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Fritidshemmet har öppet alla vardagar, året om. Från höstterminen det året eleverna fyller 12 år har de inte längre rätt till fritidshem, men behovet av tillsyn då vårdnadshavarna arbetar eller studerar, kan kvarstå. Då kan vårdnadshavarna ansöka om korttidstillsyn hos LSS. Då korttidstillsynen beviljats är det Särskolan
som verkställer insatsen inom ramen för den fritidsverksamhet som finns på respektive skola.

Vår målsättning är

 • Att ungdomarna ska känna sig trygga i gruppen och med sig själva
 • Att ungdomarna ska känna förtroende för oss och utvecklas efter egen förmåga
 • Att ungdomarna ska få utöva sina inneboende resurser

Verksamheten öppnar kl 06.00.
Mellanmål efter skolans slut
Hämtning sker på fritidshemmet / i korttidstillsynens lokaler.

Vi som jobbar på fritidshemmet och korttidstillsynen är;

 • Åsa Johnsson
 • Lena Brideau
 • Lotta Marklund
 • Andréas Andersson
 • Victor Bohman
 • Gith Johansson
 • Riyadh Abedali
 • Frida Andersson
 • Tom Wågström
 • Carl Wenell
 • Mattias NNordström
 • Anja Elnéus
 • Jette Jensen Sloth
 • Anette Sandén
 • Pär Lindblom
 • John Brodin

Kontakt

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema

Läsårstider på Gröndal och Tullbro

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Publicerad: 5 februari 2020