Särskolan i Kalmar Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan -
Gröndal och Tullbro

Särskolan i Kalmar har c:a 60 elever, fördelade på två platser, Gröndal och Tullbro.

På Gröndal går företrädelsevis grundsärskolans yngre elever samt elever i årskurs 1-9 som följer träningsskolans kursplaner. På Tullbro går eleverna i mellanstadiet och högstadiet.

Kontakta Gröndal och Tullbro

Läsår 2020/2021

Hösttermin 18 augusti - 18 december

  • Studiedag 17 september
  • Höstlov 26 oktober - 30 oktober

Vårtermin 7 januari - 11 juni

  • Sportlov 22 februari - 26 februari
  • Studiedag 15 mars
  • Påsklov 6 april - 9 april
  • Lov 14 maj
  •  

Om Gröndal och Tullbro

Om särskolan i Kalmar

Elev och vårdnadshavare

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Gröndal och Tullbro

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Stöd, hälsa och trygghet

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Nyheter

Evenemang