Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsa på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Rocknebyskolan består av skolledning, specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en viktig roll i att vara ett stöd för att skapa en så bra lärandesituation för eleven som möjligt. Elevhälsan träffas varannan vecka och vid behov.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rocknebyskolan

Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Publicerad: 24 maj 2017