Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Elevhälsa på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Rocknebyskolan består av skolledning, specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en viktig roll i att vara ett stöd för att skapa en så bra lärandesituation för eleven som möjligt. Elevhälsan träffas varannan vecka och vid behov.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rocknebyskolan

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 24 maj 2017