Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål på Rocknebyskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de språkliga och matematiska förmågorna.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor. Alla elever i årskurs 4-9 har en personlig dator som pedagogiskt verktyg,

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt.

Vi har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att speciallärare och resurspedagoger anpassar elevernas skoldag i nära samråd med ämneslärare och klasslärare.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga lärare.

Fler sidor inom resultat och metoder på rocknebyskolan

Resultat och uppföljning på Rocknebyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor.

Modersmål, hemspråk på Rocknebyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 9 november 2020
Publicerad: 3 oktober 2019