Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och uppföljning på Rocknebyskolan

På Rocknebyskolan har vi stort fokus på utveckling och delaktighet

Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt för att ständigt utveckla vår skola. Elevers och vårdnadshavares tankar om skolan är viktiga för oss och ligger till grund för ständiga utvecklingsaktiviteter.

Fler sidor inom resultat och metoder på rocknebyskolan

Vision och mål på Rocknebyskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet

Modersmål, hemspråk på Rocknebyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 10 februari 2021
Publicerad: 3 oktober 2019