Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Rocknebyskolan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Resultat och uppföljning på Rocknebyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor.

Vision och mål på Rocknebyskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet

Modersmål, hemspråk på Rocknebyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning