Skolan och dess omgivning

Vi är den lilla skolan där vi jobbar efter att ”alla ska känna alla”.

Detta gör vi bland annat genom att jobba i åldersblandade faddergrupper där vi arbetar med värdegrundsfrågor. Vi har även gemensamma projekt som till exempel ”Läsa mellan loven”, där hela skolan satsar extra mycket på läsning. Alla ska känna sig trygga på Rocknebyskolan, därför prioriterar vi trygghetsfrågor såväl som kunskaper.

Vårt fritidshem är ett viktigt komplement till förskoleklass och grundskola. Utifrån
läroplanens mål för fritidshemmet vill vi att elevens förmågor ska få utvecklas i en naturnära miljö. Rocknebyskolan har en fantastisk utemiljö med en skog inpå knuten.

Fler sidor inom om rocknebyskolan

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Rocknebyskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017