Om Rocknebyskolan

Rocknebyskolan är en mötesplats där mottot är att det ska vara roligt att lära och viktigt att kunna.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Vi värdesätter samarbetet mellan de olika verksamheterna för att få en tydlig röd
tråd för eleverna genom hela skoldagen.

Vi arbetar i åldershomogena klasser, oftast med två pedagoger/klass, för att kunna
vara flexibla utifrån elevernas behov. Vi har en aktiv elevdemokrati genom olika råd, såsom navet (elevråd), kost-, miljö- samt biblioteksråd.

På Rocknebyskolan är klassrummen utrustade med digitala skrivtavlor och vi tillhandahåller ett personligt digitalt verktyg till alla elever i årskurs 4–6.

Välkommen till Rocknebyskolan!

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Rocknebyskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Rocknebyskolan

Rocknebyskolans omgivning och lokaler