Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Läsårstider för ht 2019 och vt 2020

Hösttermin

  • 20 augusti - 20 december 2019

Vårtermin

8 januari - 12 juni 2020

Lov- och studiedagar ht 2019 och vt 2020

Lovdagar/studiedagar
19 september (studiedag)
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44)
28 oktober är samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
8 januari (studiedag)
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
13 maj (studiedag)
22 maj (lovdag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på rocknebyskolan

Fritidshem på Rocknebyskolan

Fritidshem på Rocknebyskolan

Inloggning vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Rocknebyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Rocknebyskolan

Sjukanmälan på Rocknebyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 20 maj 2019
Publicerad: 24 maj 2017