Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Läsårstider för vt 2020

Vårtermin

8 januari - 12 juni 2020

Lov- och studiedagar vt 2020

Lovdagar/studiedagar
8 januari (studiedag)
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
20 maj (studiedag)
22 maj (lovdag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på rocknebyskolan

Fritidshem på Rocknebyskolan

Fritidshem på Rocknebyskolan

Inloggning vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Rocknebyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Rocknebyskolan

Sjukanmälan på Rocknebyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017