Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

TRYGGHET

 • Tillit till vuxna.
 • Känna tillhörighet i gruppen.
 • Medvetet ledarskap med tydliga rutiner, regler och nolltolerans.
 • Trygghetsgrupp, kamratstödjare, rastvärdar, bussvärdar.
 • Alla hälsar på varandra.
 • Att få hjälp när man behöver.
 • Alla får vara med.
 • Alla blir sedda.
 • Tydlighet kring krav och mål.
 • Tillåtande klimat – våga göra fel.

RESPEKT

 • Alla är lika mycket värda och man får vara den man vill.
 • Respektera allas åsikter.
 • Respektera varandras saker.
 • Lyssna på varandra.
 • Hjälpsamhet och omtänksamhet.
 • Visa varandra hänsyn i klassrum och på raster.
 • Respektera skolans regler.
 • Visa intresse för varandra.
 • Använda ett vårdat språk.

LUSTFYLLT LÄRANDE

 • Använda både inomhusmiljö och utomhusmiljö.
 • Utflykter, studiebesök och samverkan med föreningsliv.
 • Glada, engagerade och positiva pedagoger.

IT

 • Teori i kombination med praktik.
 • Stimulerande och roliga utmaningar efter förmåga.
 • Uppmuntra nyfikenhet.
 • Inflytande och delaktighet.
 • Lek, kreativitet, fantasi och samverkan skapar glädje.
 • Våga, vilja, prova nytt.

Fotografering i skolan på Rinkabyholmsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Rinkabyholmsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Rinkabyholmsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Rinkabyholmsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...