Elevhälsa på Rinkabyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Rinkabyholmsskolan består av skolledning, specialpedagog, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rinkabyholmsskolan

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Publicerad: 24 maj 2017