Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Värdegrund

Bild

Värdegrund

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns ett aktivt trygghetsarbete som trygghetsteamet leder tillsammans med arbetslagen. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar och en för likabehandling, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Fler sidor inom resultat och metoder på rinkabyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Rinkabyholmsskolan

Här samsas gungor, sandlådor, lekställningar, grusplan, asfaltplaner och gräsplan.

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017