Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns ett aktivt trygghetsarbete som trygghetsteamet leder tillsammans med arbetslagen.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar och en för likabehandling, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

  • Vi utvecklar lärosituationerna så att elevernas olika lärstilar tas tillvara.
  • Vi har ett aktivt och uppföljande trygghetsarbete med trygghetsgrupp, värdegrunds- och jämställdhetsarbete, faddersystem och rastvärdskap.
  • Vi vill bibehålla ett gott samarbete och goda relationer mellan skola och hem.

Fler sidor inom resultat och metoder på rinkabyholmsskolan

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...

Publicerad: 27 oktober 2020