Studiemiljö på Rinkabyholmsskolan

Omgivningarna runt skolområdet är mycket natursköna. Vi har närhet till skog och hav som utnyttjas mycket i undervisningen.

Bygden är även historisk och ger många tillfällen till utomhushistoria och samarbete med Hossmo hembygdsförening samt Kalmar Läns Museum.

Eleverna är mycket positiva till vår skolgård. De upplever den som stor och att den har flera möjligheter till varierade rastaktiviteter. Här samsas gungor, sandlådor, lekställningar, grusplan, asfaltplaner och gräsplan. Vintertid kan vi åka pulka och skridskor på skolgården om vädret medger det.

Rinkabyholmsskolan har ett lokalintegrerat folkbibliotek som ger möjlighet till daglig kontakt med bibliotekets olika medier och såväl facklitteratur som skönlitteratur har en naturlig plats i undervisningen.

Fler sidor inom resultat och metoder på rinkabyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017