Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Vi tar tillvara på elevernas intressen såväl i skolan som i fritidshemmet och utvecklar deras nyfikenhet och vetgirighet.

  • Vi utvecklar lärosituationerna så att elevernas olika lärstilar tas tillvara.
  • Vi har ett aktivt och uppföljande trygghetsarbete med trygghetsgrupp, värdegrunds- och jämställdhetsarbete, faddersystem och rastvärdskap.
  • Vi vill bibehålla ett gott samarbete och goda relationer mellan skola och hem.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att skolans pedagoger och ledning:

  • Förmedlar arbetsglädje och höga förväntningar för att åstadkomma utveckling och lärande hos såväl elever som pedagoger.
  • Uppvisar engagemang samt förmedlar trygghet, gemensam samsyn och ser skolans elever som allas elever.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra elever:

  • Långsiktigt ska utveckla en medvetenhet om ett tolerant förhållningssätt, en omtänksamhet om varandra och en hög studiemotivation.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra vårdnadshavare ska:

  • Känna förtroende för skolan och vår verksamhet.
  • Känna att de i samverkan med skolan är trygga i hur de kan stötta sina barn i deras studier.

Fler sidor inom resultat och metoder på rinkabyholmsskolan

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

På Rinkabyholmsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i sk...

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...

Publicerad: 27 oktober 2020