Resultat och metoder

Vi tar tillvara på elevernas intressen såväl i skolan som i fritidshemmet och utvecklar deras nyfikenhet och vetgirighet.

Vi utvecklar lärosituationerna så att elevernas olika lärstilar tas tillvara. Vi har ett aktivt och uppföljande trygghetsarbete med trygghetsgrupp, värdegrunds- och jämställdhetsarbete, faddersystem och rastvärdskap. Vi vill bibehålla ett gott samarbete och goda relationer mellan skola och hem. Vi skapar gemenskap och vi-känsla genom årligen återkommande traditioner.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att skolans pedagoger och ledning:

  • Förmedlar arbetsglädje och höga förväntningar för att åstadkomma utveckling och lärande hos såväl elever som pedagoger.
  • Uppvisar engagemang samt förmedlar trygghet, gemensam samsyn och ser skolans elever som allas elever.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra elever:

  • Långsiktigt ska utveckla en medvetenhet om ett tolerant förhållningssätt, en omtänksamhet om varandra och en hög studiemotivation.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra vårdnadshavare ska:

  • Känna förtroende för skolan och vår verksamhet.
  • Känna att de i samverkan med skolan är trygga i hur de kan stötta sina barn i deras studier.

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Rinkabyholmsskolan

Här samsas gungor, sandlådor, lekställningar, grusplan, asfaltplaner och gräsplan.

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.