Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Rinkabyholmsskolan

Vi tar tillvara på elevernas intressen såväl i skolan som i fritidshemmet och utvecklar deras nyfikenhet och vetgirighet.

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

På Rinkabyholmsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i sk...

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livlångt kunskapande och en nyfikenhet...