Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Rinkabyholm står i detta nu för en omfattande och spännande exploatering där nya vägnät görs, nybyggnation av förskola och skola antas, nyproduktion av bostäder
planeras, och en helt ny stadsdel kommer växa fram. Vi står inför en spännande
framtid och vill gärna dela den med er.

Rinkabyholm är idag ett samhälle cirka 9 km söder om Kalmar, och här finns förskola, skola F-6, fritidshem, livsmedelsbutik, café, pizzeria, frisör och bibliotek.

Rinkabyholmsskolans organisation

På skolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare/specialpedagog och fritidspedagoger. Personalen är fördelade i fyra arbetslag, förskoleklass, åk 1-3,
åk 4-6 samt fritidshem.

Rinkabyholmsskolan ingår i Falkenbergsnätet i ett 1-16-årsperspektiv. Skolan samverkar med Falkenbergsskolans pedagoger och lokaler i ämnen såsom moderna språk och hemkunskap.

Rinkabyholmsskolan består av ca 380 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 6. På skolområdet finns i dagsläget fem skolbyggnader.

Fritidshemmet är integrerat i skolan med vissa möjligheter till egna lokaler. Fritidshemmet är uppdelat på fyra åldersindelade avdelningar. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan med att utveckla elevernas olika förmågor. Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull och bred fritid där nya intressen kan väckas och bidrar till att utveckla elevernas kamratrelationer.

Skola och fritidshem har som målsättning att utveckla elevernas tolerans och respekt i ett mångkulturellt samhälle och därför strävar vi efter att samverka med andra skolor och fritidshem.

Fler sidor inom om rinkabyholmsskolan

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Rinkabyholmsskolans rektor och skolledning

Rinkabyholmsskolan är en VI skola

Rinkabyholmsskolan, VI skola

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017