Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Om Rinkabyholmsskolan

Med ambitionen att var och en ska lyckas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar sätter vi höga mål gällande kunskap och omtanke.

I skolan ska värderingar, normer och kunskap förmedlas. Alla tre är lika viktiga för en trygg och framgångsrik skola.

Rektors och medarbetarnas roll är att organisera en trygg miljö där rutiner och struktur är ett sätt att skapa trygghet. Detta kompletteras med ett positivt och accepterande förhållningssätt där tilliten till eleverna och föräldrar är av största vikt och där alla vuxna i skolan är goda förebilder.

Rinkabyholmsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja årskurs 7 på Falkenbergsskolan.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Rinkabyholmsskolans rektor och skolledning

Rinkabyholmsskolan är en VI skola

Rinkabyholmsskolan, VI skola

Skolan och dess omgivning på Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolans omgivning och lokaler