Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholm står nu för en omfattande och spännande exploatering och en helt ny stadsdel kommer växa fram. Vi står inför en spännande framtid och vill gärna dela den med er.

Rinkabyholmsskolans organisation:

På skolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare/specialpedagog och fritidspedagoger. Personalen är fördelade i fyra arbetslag, förskoleklass, årskurs 1-3,
årskurs 4-6 samt fritidshem.

Rinkabyholmsskolan ingår i Falkenbergsnätet i ett 1-16-årsperspektiv. Skolan samverkar med Falkenbergsskolans pedagoger och lokaler i ämnen såsom moderna språk och hemkunskap.

Rinkabyholmsskolan består av cirka 440 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 6. På skolområdet finns i dagsläget sex skolbyggnader.

Fritidshemmet är integrerat i skolan med vissa möjligheter till egna lokaler. Fritidshemmet är uppdelat på fyra åldersindelade avdelningar. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan med att utveckla elevernas olika förmågor. Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull och bred fritid där nya intressen kan väckas och bidrar till att utveckla elevernas kamratrelationer.

Skola och fritidshem har som målsättning att utveckla elevernas tolerans och respekt i ett mångkulturellt samhälle och därför strävar vi efter att samverka med andra skolor och fritidshem.

Fler sidor inom om rinkabyholmsskolan

Förväntningar på Rinkabyholmsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Publicerad: 27 oktober 2020