Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förväntningar på Rinkabyholmsskolan

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att skolans pedagoger och ledning:

  • Förmedlar arbetsglädje och höga förväntningar för att åstadkomma utveckling och lärande hos såväl elever som pedagoger.
  • Uppvisar engagemang samt förmedlar trygghet, gemensam samsyn och ser skolans elever som allas elever.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra elever:

  • Långsiktigt ska utveckla en medvetenhet om ett tolerant förhållningssätt, en omtänksamhet om varandra och en hög studiemotivation.

Genom Rinkabyholmsskolans vision vill vi verka för att våra vårdnadshavare ska:

  • Känna förtroende för skolan och vår verksamhet.
  • Känna att de i samverkan med skolan är trygga i hur de kan stötta sina barn i deras studier.

Fler sidor inom om rinkabyholmsskolan

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Publicerad: 27 oktober 2020