Till dig som är vårdnadshavare för ett barn i förskolan eller skolan

Förskola och skola är viktiga verksamheter för våra barn och elever men också ur ett
samhällsperspektiv så att vård, omsorg, myndigheter och företag med mera kan fungera.

Nu hjälps vi åt att stoppa smittspridningen genom att hålla i och hålla ut.
Smittspridningen i länet har på senare tid ökat oroväckande fort och det är nu mycket viktigt att vi håller i och hjälps åt. Från regionens håll har vi sett skarpare rekommendationer sen ett par veckor tillbaka. För skolorna gäller att det är läget lokalt på varje skola som avgör om närundervisning eller distansundervisning ska bedrivas. Det är mycket viktigt att du som förälder informerar rektor på ditt barns förskola eller skola om ditt barn testas positivt för covid-19. Detta för att ge oss en klar lägesbild i våra kartläggningar inför dialogen med smittskyddet.

Vidare är det mycket viktigt att vårdnadshavare även fortsättningsvis är uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska barn och elever hålla sig hemma. Barn och elever ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.
Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna att hämta på förskola/skola/fritidshem redan vid lindriga förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen.

Mats Linde, förvaltningschef
utbildningsförvaltningen

Lasse Johansson, ordförande
utbildningsnämnden

Publicerad: 4 maj 2021