Förändring av skolskjutstransport
för elever boende på Boholmarna,
Rinkabyholm

Bild

E22’s sträckning genom Rinkabyholm har klassats som farlig skolväg utifrån hastighet och årsdygnstrafik. Elever boende på Boholmarna och Dunö har haft skolskjuts på grund av detta oavsett kilometeravstånd mellan folkbokföringsadress och skola.

Den nya sträckningen av E22 beräknas vara klar i december 2017. Detta innebär att nuvarande riksväg (E22) genom Rinkabyholm övergår till att bli en stadsdelsgata. Denna förändring av väg genom Rinkabyholm innebär förändrade
förutsättningar för skolskjuts kommande läsår 18/19.

För elever på Boholmarna sker följande förändring from läsårsstarten i augusti 2018

Skolskjutstransport endast för elever som uppfyller kilometeravståndet mellan folkbokföringsadress och skola.

Hur vet jag om mitt barn uppfyller kilometergränsen till skolan?

På Kalmar kommuns webbsida finns avståndsmätare för mätning av avstånd.
www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html

Verktyget mäter avståndet via den säkraste vägen mellan folkbokföringsadressen och skolans adress. Avståndet för att vara berättigad till kostnadsfri skolskjuts är minst 2 kilometer för förskoleklass, 3 kilometer för årskurs 1-3 samt 4 kilometer för årskurs 4-6.

Vid frågor

Kontakta Rinkabyholmsskolans administration, 0480-45 21 51
Säker skolväg finns idag från Boholmarna via cykelled (före detta ångloksled). Två gång- och cykeltunnlar finns i Rinkabyholm för att ta sig under säkert befintlig väg mot skolan.

Vid frågor

Kontakta Rinkabyholmsskolans administration,
0480-45 21 51

Publicerad: 16 februari 2018