Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål

Vår vision!

En skola för alla.

Vi vill att alla elever på Pårydsskolan

 • Känner glädje, trygghet och utvecklar en stark självkänsla.
 • Tar ansvar för sitt arbete och sina handlingar.
 • Använder sin nyfikenhet och kreativitet till att söka kunskap och att reflektera.
 • Vistas i god arbetsmiljö där alla visar hänsyn och respekt.
 • Får dagligen fysiska aktiviteter.
 • Möter ett inkluderande perspektiv, som innebär en förskola, fritidshem, skola där alla deltar i gemenskapen utifrån sina förutsättningar.

Pårydsskolans mål

 • Utgöra en god miljö för utveckling och lärande.
 • Uppmärksamma och hjälpa barn/elever i behov av särskilda insatser.
 • Alla elever ska känna till kunskapsmålen.
 • Alla barns uppfattning och åsikter respekteras.
 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
 • Arbeta utifrån likabehandlingsplanen.
 • Sapa en miljö som uppmuntrar till fysiska aktiviteter.

Fler sidor inom resultat och metoder på pårydsskolan

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Pårydsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Pårydsskolan

Vi har god tillgång på cromebooks, datorer och ipads.

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017