Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Värdegrund

Bild

Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet

Vårt mål

Vårt mål är att Pårydsskolan skall vara en mobbningsfri skola.

Personalen känner till och arbetar efter våra rutiner och handlingsplaner. Pårydsskolan ska vara en säker och trivsam arbetsplats. Alla elever och vårdnadshavare ska veta vart de ska vända sig om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling uppstår.

Vi arbetar för att eleverna utvecklar ett positivt och socialt beteende, kan samarbeta, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa respekt för alla människor och för vår miljö

Vi firar gemensamt högtider och traditioner för att stärka gemenskapen på skolan. Aktiviteter i åldersblandade grupper för att skapa vi-känsla på skolan. På vår skola har alla ett gemensamt ansvar för att alla ska må bra. Jag är en bra kamrat när jag är trevlig, hjälpsam och ärlig. Jag är trygg i skolan när jag känner gemenskap med mina kamrater.

På vår skola är alla lika mycket värda. Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute.

Fler sidor inom resultat och metoder på pårydsskolan

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Pårydsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Pårydsskolan

Vi har god tillgång på cromebooks, datorer och ipads.

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017