Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Studiemiljö

Pårydskolan är byggd 1957, men är i mycket gott skick. Skolan
renoverades och byggdes till under 1990-talet.

I flera av klassrummen finns smartboards. Vi har god tillgång på cromebooks, datorer och ipads. Skolan har egen gymnastiksal, textil-och träslöjdssalar. Vi har behöriga lärare i nästan alla ämnen, god lärartäthet och på lågstadiet har vi små undervisningsgrupper.

Det råder god studiero och lugn atmosfär.

Fler sidor inom resultat och metoder på pårydsskolan

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Pårydsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017