Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förväntningar

Detta är vår gemensamma arbetsplats.

Här har vi rätt att trivas, ha kul och kunna känna oss trygga.

 • Vi accepterar varandra, visar hänsyn och omtanke.
 • Vi använder ett vårdat språk och använder en positiv ton när vi talar om och med varandra.
 • Vi är goda kamrater och lämnar ingen utanför.
 • Vi uppmuntrar och hjälper varandra.
 • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö både ute och inne.

Gyllene regeln: så som du själv vill bli behandlad ska du behandla andra

Personal ska

 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
 • Ha kontinuerlig information från varje klass.
 • Erbjuda utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Ha ett bra bemötande.
 • Ha höga förväntningar på eleverna.
 • Arbeta med att skapa trygghet och studiero.
 • Ge eleverna kunskaper och goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Fler sidor inom resultat och metoder på pårydsskolan

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Pårydsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Pårydsskolan

Vi har god tillgång på cromebooks, datorer och ipads.

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 2 juni 2017