Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Pårydsskolan

Delaktighet och inflytande är ledord på Pårydsskolan. All personal arbetar för att främja elevernas utveckling och hälsa.

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning