Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Pårydsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Pårydsskolan

Vi har god tillgång på cromebooks, datorer och ipads.

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute