Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förväntningar

Detta är vår gemensamma arbetsplats.

Här har vi rätt att trivas, ha kul och kunna känna oss trygga.

 • Vi accepterar varandra, visar hänsyn och omtanke.
 • Vi använder ett vårdat språk och använder en positiv ton när vi talar om och med varandra.
 • Vi är goda kamrater och lämnar ingen utanför.
 • Vi uppmuntrar och hjälper varandra.
 • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö både ute och inne.

Gyllene regeln: så som du själv vill bli behandlad ska du behandla andra

Personal ska

 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
 • Ha kontinuerlig information från varje klass.
 • Erbjuda utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Ha ett bra bemötande.
 • Ha höga förväntningar på eleverna.
 • Arbeta med att skapa trygghet och studiero.
 • Ge eleverna kunskaper och goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på pårydsskolan

Inloggning vårdnadshavare på Pårydsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Pårydsskolan

Information om Pårydsskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Pårydsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Pårydsskolan

Sjukanmälan på Pårydsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 24 maj 2017