Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

3D-projekt i Påryd

Under våren kommer elever i år 5 samt boende på Björkhagahemmet tillsammans lära om hur det såg ut i Påryd förr i tiden. För att visualisera kommer boende och elever använda sig av en 3D-skrivare och skriva ut modeller.

Intiativtagare till projektet är Mia Lindgren, verksamhetsutvecklare Södermöre kommundel och IKT-pedagog Mia Billmark. Under hösten köptes en 3D- skrivare in och projektet började planeras. Läraren Mojdin Viklund som undervisar år 5 i SO tyckte att det lät som ett spännande projekt och involverade sina elever.

Torsdag 28 februari är nästa träff i projektet som fortlöper under vårterminen 2019.

Publicerad: 26 februari 2019