Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Omfattning

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt:

  • Alla folkbokförda barn 0-19 år i Kalmar kommun
  • Elever inskrivna i Kalmarsunds gymnasieförbund som inte ingår i gruppen folkbokförda 0-19 år
  • Familjehemsplacerade samt övriga omsorgstagare som inte ingår i gruppen folkbokförda 0-19 år

Med heltid avses skoltid, fritid samt ferier.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid:

  • Elever i vuxenutbildning
  • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • Personer i daglig verksamhet, arbetsträning, praktik m m (oavsett ersättningsform) inklusive personer som arbetsprövar innan ansökan till utbildning
  • Personer som utför frivilligarbete

Skadeanmälan till Protector:

Skadeanmälningen görs i första hand i formuläret på Protectors hemsida (se nedan). Har du inte möjlighet att fylla i formuläret digitalt kontakta Protector enligt uppgifterna nedan.

Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
skador@protectorforsakring.se
08 410 637 00

Fler sidor inom trygghet och säkerhet på ljungbyholmsskolan

Diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyholmsskolan

På skolan finns rutiner för att komma tillrätta med diskriminering och kränkandebehandling.

Fotografering i skolan på Ljungbyholmsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på Ljungbyholmsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017