Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Diskriminering och kränkande behandling

Rutin

På skolan finns rutiner för att komma tillrätta med diskriminering och kränkande
behandling.

Syfte

Att snabbt vidta åtgärder och återskapa en trygg miljö för berörda elever vid misstanke om diskriminering, mobbning/trakasserier eller annan kränkande behandling.

Ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret. All skolpersonal har ansvar för att uppmärksamma mobbning/trakasserier eller annan kränkande behandling och följa
de rutiner och handlingsplaner som finns upprättade.

Fler sidor inom trygghet och säkerhet på ljungbyholmsskolan

Fotografering i skolan på Ljungbyholmsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring på Ljungbyholmsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Ljungbyholmsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017