Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Elevhälsa på Ljungbyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

”Förebyggande arbete betonas i nya riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Elevhälsans medicinska insats utgör en del av skolans elevhälsa, vilket även innefattar kurator, psykolog, läkare och resurspedagoger. Vår uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, för att eleverna ska må så bra som möjligt och på det viset främja lärande och utveckling.”

Elevhälsan på Ljungbyholmsskolan består av skolledning, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och två skolsköterskor. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan
arbetslagen och elevhälsan. Elevhälsan träffas varannan vecka.

Elevhälsans medicinska insats

När barnen börjar i förskoleklass flyttas barnhälsovårdsjournalen, efter målsmans medgivande, över till elevhälsans medicinska insats. Vi bjuder sedan in till regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan. Där samtalar vi om hälsan och undersöker syn, hörsel, längd och vikt bland annat.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på ljungbyholmsskolan

Trygghet och säkerhet på Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 24 maj 2017