Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan utmärker sig för att vara en skola med hög måluppfyllelse, trygg och trivsam där elever upplever stor lust att lära. Elever och vårdnadshavare är mycket nöjda.

Fler sidor inom resultat och metoder på ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Ljungbyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Ljungbyholmsskolan

Lokalerna är generösa och ger goda möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Ett nära samarbete med hemmet en förutsättning för en trygg och trivsam skola.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017