Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Studiemiljö på Ljungbyholmsskolan

Förskoleklass

Verksamheten är förlagd till den ”Röda skolan”, en gammal anrik byggnad med mycket charm. Lokalerna är generösa och ger goda möjligheter att bedriva en bra verksamhet. Två av klassrummen är utrustade som ”digitala klassrum”. Utemiljön kring byggnaden är anpassad för de yngre skolbarnen.

Skola år 1-3 och fritidshem

Lågstadiet och fritidshemmet Safiren 1 är förlagda till den ”Gula skolan”, en
gammal skolbyggnad, med viss charm, som numera inte är helt ändamålsenlig. Den
är trång, med ganska små klassrum och saknar tillräckligt med grupprum. Utemiljön är varierad även om den tillfälliga paviljongen begränsar lekmiljön.

I paviljongen har avdelning Safiren 2 verksamhet. I kommunhuset har avdelning Safiren 3 verksamhet.

Skola år 4-6

Verksamheten är förlagd till två byggnader, dels i förhållandevis nya klassrum men även i den inhyrda paviljongen mitt på skolgården. Utemiljön för mellanstadiets elever är varierad, det finns tillgång till konstgräsplan och multiarena bland annat.

Alla klassrum på skolan är utrustade som ”digitala klassrum”.

Övrigt

Vi delar undervisningslokaler och matsal med intilliggande Södermöreskolan, det
gäller slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott. Vi har också en gemensam
aula och tillgång till ett mycket fint kommundelsbibliotek.

Framtiden

För att ha en väl fungerande skola har vi i det närmaste fått klartecken för en tillbyggnad av minst fyra klassrum med fyra grupprum. Då kan vi göra oss av med externa lokaler och förbättra undervisningsmiljön både för låg- och mellanstadiet

Fler sidor inom resultat och metoder på ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Ljungbyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan utmärker sig för att vara en skola med hög måluppfyllelse

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Ett nära samarbete med hemmet en förutsättning för en trygg och trivsam skola.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017