Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förväntningar

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 1. Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 2. Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 3. Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 4. Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att.
 5. Du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten.
 6. Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara.
 7. Du passar tider.
 8. Du använder trevligt bordsskick.
 9. Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Ljungbyholmsskolan.
 10. Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på skolan.
 11. Du alltid gör ditt bästa.
 12. Du lämnar mobiltelefonen till din lärare när du kommer på morgonen, den förvaras på en säker plats under hela skoldagen.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att:

 1. Du engagerar dig i ditt barns skolgång och fritidshemsvistelse.
 2. Du håller kontakt med ditt barns lärare samt fritidshemspersonal.
 3. Du stöttar ditt barn hemma, utifrån de överenskommelser vi har tillsammans.
 4. Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för en ny skoldag.
 5. Du deltar aktivt i utvecklingssamtal, föräldramöten.
 6. Ditt barn är hemma och vilar sig vid sjukdom samt att detta anmäls till kommunens kontaktcenter (0480-45 00 00) eller via kommunens sms-tjänst.
 7. Du tar kontakt med personal eller skolledning om det är något du undrar över.
 8. Du noggrant och i tid lämnar in svarstalonger och schema till skola och fritids.

Ni kan förvänta er av personalen på Ljungbyholmsskolan att:

 1. Vi förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter
  skoltiden.
 2. Vi strävar efter att alla barn når kunskaps-målen.
 3. Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 4. Vi arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 5. Vi hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 6. Vi bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för
  jämställdhet.
 7. Vi bjuder in till utvecklingssamtal varje termin.
 8. Vi behandlar förtrolig information professionellt.
 9. Ni får kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass och fritidshem.
 10. Vi utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för andras synpunkter.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på ljungbyholmsskolan

Fritidshem på Ljungbyholmsskolan

Fritidshem på Ljungbyholmsskolan

Inloggning vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Ljungbyholmsskolan

Information om Ljunbyholmsskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Ljungbyholmsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Ljungbyholmsskolan

Sjukanmälan på Ljungbyholmsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017