Stängningsdag 15 mars

Måndagen den 15 mars har vi kompetensutbildning för all skolpersonal i Södermöre och stänger därför verksamheten i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola i Halltorp, Hagby, Påryd, Tvärskog och Ljungbyholm.

  • Vi vädjar till alla att försöka lösa sin omsorg själva denna dag.
  • Kan inte omsorgen för denna dag lösas, kontakta då biträdande rektor June Nilsson 0480-45 22 39, senast den 8 mars.
  • Vi samarbetar inom Södermöres skolområde och återkommer med information om vilken förskola och avdelning, som vid behov i så fall håller öppet.
Publicerad: 3 mars 2021