Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Vi har en trygghetsgrupp på skolan som arbetar med att tidigt se om någon inte mår riktigt bra. Det är viktigt med tidiga insatser och här har trygghetsgruppen en central roll.

Det finns rutiner för hur vi arbetar när vi får ett ärende till oss i gruppen.

Fotografering i skolan på Lindsdalsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Lindsdalsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Lindsdalsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Lindsdalsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...