Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Elevhälsa

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna består av rektorer, skolsköterskor
och kuratorer

Elevhälsa och lärande går hand i hand.

Lindsdalsskolans elevhälsa arbetar med våra elever både gällande måluppfyllelse och det fysiska måendet. Allt för att eleven ska kunna lära sig så mycket som
möjligt. Det är viktigt att insatserna kommer in i tid, om detta behövs. Speciallärare har en viktig roll i detta arbete.

Varje vecka träffas denna grupp för ett möte där man ser tillbaka på vad som har gjorts, olika elevärenden och hur arbetet ska drivas framåt.

När skolsköterskorna inte har mottagning är de bokade för hälsosamtal, undersökningar, undervisning, elevhälsateam och arbetslagsträffar.

Skolsköterskorna arbetar främst med förebyggande hälsovård. I samtal med eleven försöker de få dem att förstå att ansvaret för livsstilen ligger hos den enskilde. Elever som skadar sig akut under skoltid får hjälp av skolsköterskan som även kontaktar vårdnadshavare.

Skolsköterskor och kuratorer har tystnadsplikt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindsdalsskolorna

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolan

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 19 november 2020
Publicerad: 24 maj 2017